Prosjekt Sporting

Vi er nå inne i andre året med fokus på Compak Sporting. Årsaken til dette er først og fremst at det er relativt mye lettere å arrangere Compak-konkurranser i forhold til FITASC sporting. Vi avholdt i 2014 et møte på Kjellstad i Lier, og referatet kan du lese under.

Referat møte 2014

Vi videreførte fokuset på møtet i 2015 som ble avholdt i Asker. Referatet fra dette møtet kan du lese under

Referat møte 2015

Vi jobber videre i 2016 med å sette oss nye mål.

Referat møte 2016